B+E kategória

Meghatározás :

A „B” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra az vehető fel, aki :

 • a 18. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,
 • B kategóriára, érvényes nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése,
 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímkártya,
 • B kategóriára érvényes vezetői engedély.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki :

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,
 • B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • 1. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet)
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • Sikeres elméleti, Bü, és  rutin vizsgát tett,
 • 18 éves,
 • A kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette,
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 1-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

További információ a www.info@furedi.eu címen, vagy a +36/20/349-4382 telefonszámon.