Mezőgazdasági vontató

A “T” kategória fogalma

Nemzeti kategória: mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi, lassú jármű és pótkocsi. 

Mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 40 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes. 

Lassú jármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető? (“T”)

A “T” kategóriába tartozó

  • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a “T” kategóriára, vagy a “B”, “C”, “D” és “TR” kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
  • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsi a “T” kategóriára, vagy a “TR” kategória, illetve a “C1+E” és “C+E” kombinált kategóriák valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel;
  • lassú jármű és pótkocsija a “T” kategóriára, vagy bármely nemzetközi kategóriára, illetve a “TR” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető.

Még milyen jármű vezetésére jogosít? (“T”)

A “T” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a kerti traktor és az állati erővel vont jármű, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig. 

Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

A tanfolyamra való felvétel feltételei (“T”)

  • Tanfolyamra az vehető fel, aki
  • 16 éves, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb;
  • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormány rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

TÁJÉKOZTATÓ a T kategóriáról

Letöltés