E kategória

Meghatározás :

A „C” kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra az vehető fel, aki :

 • A 21. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • C kategóriára, érvényes nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • Írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

Jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • C kategóriára érvényes vezetői engedélye

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • 2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) NM rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát irodánkban kell bemutatni,
 • Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik,
 • Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Bü. és Rutin  gyakorlati vizsgára az bocsátható,  aki

 • Sikeres elméleti vizsgát tett az összes elméleti vizsgatárgyból,
 • A vizsgatárgyhoz előírt oktatáson részt vett
 • 24. életévét betöltötte
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik C kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • Sikeres elméleti, Bü, és  rutin vizsgát tett,
 • 24. életévét betöltötte
 • A kötelező gyakorlati főoktatási órákat igazoltan teljesítette
 • Megfelel a közlekedési biztonsági feltételeknek, továbbá
 • A vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. (ekkor is rendelkezik 2-es csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel, és rendelkezik B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel)

További információ a www.info@furedi.eu címen, vagy a +36/20/349-4382 telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ az E kategáriáról

Letöltés

JELENTKEZÉSI LAP

Letöltés