Engedély alapján folyó képzések

Képzés megnevezése: Üveges

A szakma azonosító száma: 07323006

Képzés óraszáma: 140 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

A képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása: 

Épületek, magas és mélyépítési építmények nyílászárói, homlokzati rendszerei, korlátok és számos belső elegáns belsőépítészeti elem, önálló üvegszerkezetek: hidak, járófelületek, üvegházak, üvegfedések szerkezetek szerelése, beépítése. A design, de a szigorú akusztikai, hőtechnikai, olykor tűzvédelmi követelményei teljesítéséhez megkerülhetetlen üveg, és üvegszerkezetek szakszerű kezelése karbantartása. Új és meglévő szerkezetek bontása és cseréje, megrendelői igény vagy terv konszignáció alapján. A minőségi és szakszerű szerelés a hatályos építési és kivitelezési előírások betartása mellett. Elhelyezés az épület statikai, akusztikai, tűzvédelmi követelményeinek figyelembevételével. Egyeztetés tervezővel, kivitelezővel, építőipari szakemberekkel. A munkavégzéskor a munka és balesetvédelmi előírások betartása.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Keress minket elérhetőségeinken:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Képzés megnevezése: Bolti előkészítő

A részszakma megnevezése: Bolti előkészítő

A szakma azonosító száma: 4 0416 13 02

A résszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

5129 – Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású

9224 – Pultfeltöltő, árufeltöltő

Képzés óraszáma: 300 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Egészségügyi alkalmassági követelmények: foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és rendben tartását végzi. A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja. Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi a vezetőjének. A megadott szempontok szerint csoportosítja és rendezi a termékeket. Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe és polcokra rendezi, a polcokat feltölti. Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra. figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik az időbeni feltöltésről. Másodlagos kihelyezéseket (például bejárat, kínálópult) épít és lebont. Szétválogatja és a helyére viszi a visszárut (a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli a szállítói visszárut. Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár számítógépeit és kapcsolódó egységeit, vonalkód leolvasót használ.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Keress minket elérhetőségeinken:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Képzés megnevezése: Parkgondozó

A részszakma megnevezése: Parkgondozó

A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06

A résszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

6115 – Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

Képzés óraszáma: 240 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kis architektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka-, és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Keress minket elérhetőségeinken:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Képzés megnevezése: Hő- és hangszigetelő

A részszakma megnevezése: Hő- és hangszigetelő

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 13

A résszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

7531 – Építményszigetelő, Épületszigetelő, Szigetelésbehelyező, Tetőszigetelő

Képzés óraszáma: 550 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A hő- és hangszigetelő szakember ismeri az épület külső határoló szerkezeteinek, belső szerkezeteinek és a gépészeti berendezések, vezetékek hőszigetelési technológiáit, azok folyamatának szabályait, és az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat betartja. Egyéni és csoportos munkában hő- és hangszigetelési munkát végez. Építmény- és épületszerkezetek: homlokzat, lapostető, zöldtető és magastető, belső aljzat, hőszigetelését vízszintes és függőleges síkban elhelyez, hőszigetelésből tűzvédelmi borítást készít. Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szigetelési rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Keress minket elérhetőségeinken:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.