Képzések

Aranykalászos gazda

OKJ 31 621 02 részszakképesítés

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A028

 

Képzés célja: Az aranykalászos gazda mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági, termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetencia birtokában.
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 10997-16 Állattartás
 • 10998-16 Növénytermesztés
 • 10999-16 Kertészeti alapok
 • 11000-16 Mezőgazdasági géptan
 • 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02 részszakképesítés bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó (Állat- és növénytermesztő, önálló gazda, őstermelő)

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam intenzitása: 480 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, legalább B kategóriás jogosítvány, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Autóbuszvezető

OKJ 35 841 01 szakképesítés-ráépülés

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

E-000120/2014/A031

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el az Autóbuszvezető szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség,
 • Legalább „C” kategóriára érvényes vezetői engedély ,
 • Szakmai előképzettség: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség,
 • Egészségügyi és pályaalkalmasság.

A tanfolyam moduljai: 

11744-16Közlekedési alapismeretek
11745-16Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
11746-16Személyszállítás, utaskommunikáció
11747-16Egészség-, munka- és tűzvédelem
11748-16Előírások alkalmazása
11749-16Szakmai idegennyelvi ismeretek
11750-16Veszélyhelyzetek
11751-16Autóbusz vezetése

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,
 • Érvényes „D” kategóriás vezetői engedély

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Autóbuszvezető OKJ 35 841 01szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8418 Autóbuszvezető

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 360 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges: iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, jogosítvány, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Állattartó szakmunkás

OKJ 34 621 03

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A006

 

Képzés célja: Az állattartó szakmunkás feladata a gazdasági állatok tartása, gondozása, szaporítása, az állathigiéniai, állatjóléti, munka-, tűz- és környezetvédelmi követelmények betartása mellett. A szakmunkástovábbi feladata az állattartó telepen az egyszerűbb hibaelhárítás és karbantartás elvégzése az épületeken, építményeken, valamint az állattartás gépein.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában  a képzésmegkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 10997-16 Állattartás
 • 11003-12 Az állat és környezete, állathigiéniai feladatok
 • 11004-16 Takarmányozás
 • 11005-12 Szaporítás és utógondozás feladatai
 • 11597-16 Állattartás gépei
 • 11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Állattartó szakmunkás OKJ 34 621 03 bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 6121 Szarvasmarha-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő
 • FEOR 6122 Baromfitartó és -tenyésztő

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 960 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Boltvezető szakképesítés-ráépülés

OKJ 35  341 01

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A020

 

Képzés célja: A boltvezető képes lesz kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni, marketingtevékenységet végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet, a beszerzési tevékenységet. Meghatározza az eladási árakat, ellenőrzi a számlákat, megszervezi az értékesítést. Ellátja a bolt szabályszerű működésével kapcsolatos feladatokat.

 Felvételi feltételek:

 • Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
 • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Boltvezető szakképesítés-ráépülés OKJ 35 341 01 bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5111 Kereskedő
 • FEOR 1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 140 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Eladó

OKJ 34 341 01 szakképesítés

9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A029

 

 

Képzés célja: a képzésben résztvevő sajátítsa el az Eladó szakképesítés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

 11691-16 Eladástan
 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
 11497-12 Foglalkoztatás I.
 11499-12 Foglalkoztatás II.
 11691-16 Eladástan

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Eladó OKJ 34 341 01szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5113 Bolti eladó
 • FEOR 5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma:  800 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Élelmiszer-, vegyiáru eladó

OKJ 31 341 05 részszakképesítés

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A030

 

Képzés célja: Az élelmiszer-, vegyiáru eladó képes lesz arra, hogy a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, vagy bemeneti kompetencia
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 • 11691-16 Eladástan
 • 10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés OKJ 31 341 05 bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • Legjellemzőbben: FEOR 5113 Bolti eladó (Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, Zöldség-, gyümölcs eladó, ABC- eladó, Áruházi eladó, Eladó, Élelmiszerbolti eladó), 5117 Bolti pénztáros (Árupénztáros).

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszám: 240 óra, heti 16 tanóra, 8 hónap

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Alapozás, közmű- és fenntartási – gép kezelő szakmairány

 OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A008

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10444-16 Alapozás, közmű-és fenntartási- gép kezelő speciális feladatai

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Alapozás, közmű- és fenntarási – gép kezelő szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8422  Alapozás, közmű- és fenntarási – gép kezelő.

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány

OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A009

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladati

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
 • szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8424  Emelőgépkezelő (kivéve targonca)

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Energiátalakító-berendezés kezelője szakmairány

OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A010

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10446-16 Energiaátalakító-berendezés kezelő speciális feladati

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője  Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8321  Energiaátalakító – berendezés kezelője

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

 A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

 Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Építési anyagelőkészítő gép kezelője szakmairány

OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A011

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10447-16 Építésianyag – előkészítő gépkezelő speciális feladati

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Építési anyagelőkészítőgép kezelő szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8143  Építési anyagelőkészítő gép kezelője

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány

OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A012

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10448-16 Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelő speciális feladati

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8422  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Targoncavezető szakmairány

OKJ 32 582 02

E-000120/2014/A013

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről

Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 18. életév

A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10449-16 Targoncavezető speciális feladatai

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Targoncavezető szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8425 Targoncavezető

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam intenzitása: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Építő- és anyagmozgató gép kezelője Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány

OKJ 32 582 02 szakképesítés

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

E-000120/2014/A014

 

Képzés célja: a résztvevő képessé váljon meghatározni az adott feladatra használható építő és anyagmozgató gépek körét, szervezni, irányítani az ezekkel való munkavégzést, gondoskodjon ezek megfelelő működtetéséről, rendszeres karbantartásáról, a biztonságos üzemeltetés személyi, tárgyi és engedélyezési feltételeiről

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Betöltött 18. életév

A tanfolyam moduljai:

 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10450-16 Útépítő- és karbantartógép kezelő speciális feladatai

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője

A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a gépkezelőnek az OKJ bizonyítvány mellett a gépcsoportra előírt, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: minden hónapban indul képzés.

A tanfolyam óraszáma: 60 óra, heti 3 x 8 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. sz. és 6000 Kecskemét, Homokbánya Hrsz. 18732.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Tel: +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 1. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa által kiállított alkalmassági, /hatósági vizsga esetén 2 db igazolványkép (3,5×4,5 cm), vagy korábbi gépkezelői jogosítvány másolata/

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Épület- és szerkezetlakatos

OKJ 34 582 03 szakképesítés

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A039

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el az Épület- és szerkezetlakatos szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

11497-12Foglalkoztatás I.
11499-12Foglalkoztatás II.
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10162-12Gépészeti alapozó feladatok
10166-12Gépészeti kötési feladatok
10165-12Épületlakatos feladatok
10167-12Magasban végzett lakatos feladatok
10168-12Szerkezetlakatos feladatok

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Épület- és szerkezetlakatos OKJ 34 582 03 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 7321 Lakatos
 • FEOR 7515 Építményszerkezet szerelő

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 900 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Fakitermelő

OKJ 31 623 01 részszakképesítés

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A018

 

Képzés célja: A fakitermelő olyan szakember, aki lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez szervezéssel, munkavédelmi előírások betartása mellett.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetencia birtokában.
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11840-16 Növénytani ismeretek
 • 11851-16 Vállalkozási ismeretek
 • 10980-12 Gallyazás, darabolás
 • 10981-12 Fakitermelés

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Fakitermelő OKJ  31 623 01 részszakképesítés bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 6212 Fakitermelő, favágó

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 320 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Falusi vendéglátó részszakképesítés

OKJ 31 541 15

56/2016. (VIII.219.) FM rendelet

E-000120/2014/A025

Képzés célja: Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában a képzés megkezdhető az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
 • 11035-12 Vendéglátás
 • 11037-12 Falusi vendégfogadás

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Falusi vendéglátó részszakképesítés OKJN 31 541 15 bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5242 Házvezető
 • FEOR 9237 Háztartási alkalmazott

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 560 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Habilitációs kutya kiképzője

OKJ 52 810 01 szakképesítés

27/2016. (IX.16.) EMMI rendelet

E-000120/2014/A035

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Habilitációs kutya kiképzője szakképesítés megszerzéséhez, az adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

A habilitációs kutya kiképzője speciálisan képzett terápiás kutyával vesz részt fejlesztő terápiás foglalkozáson, amelye során hatékonyan együttműködik a terapeutával. Ezen kívül felkészít leendő terápiás kutyákat és felvezetőiket a terápiás vizsgára és a terápiás foglalkozásokon való szakszerű részvételre.

Felvételi feltételek:

 • érettségi végzettség
 • betöltött 18. év
 • egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai:

 • 10545-12 A kutyák viselkedése, állatjólét
 • 10546-12 Terápiás kutyák alkalmazása
 • 10547-12 Kommunikáció és konfliktuskezelés
 • 10548-12 A habilitációs kutyák kiképzése
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Habilitációs kutya kiképzője OKJ 52 810 01szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam intenzitása: 600 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Hanglemez-bemutató

OKJ 52 345 01 szakképesítés

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

E-000120/2014/A037

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Hanglemez-bemutató szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • érettségi végzettség

 A tanfolyam moduljai: 

10624–12Színpadi (pódiumi) munka–, baleset– és tűzvédelmi feladatai
10625–12A hanglemez–bemutató tevékenysége

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,
 • A témában 15 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat készítése és beadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Hanglemez-bemutató OKJ 34 582 03 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású (disc-jockey, lemezlovas)

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 200 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Hegesztő

OKJ 34 521 06 szakképesítés

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A038

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Hegesztő szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

10162-12Gépészeti alapozó feladatok
10163-12Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
10180-12A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
11497-12Foglalkoztatás I.
11499-12Foglalkoztatás II.
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság
11453-12Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
11455-12Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
11456-12Gázhegesztő feladatok
11457-12Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Hegesztő OKJ 34 521 06 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 7325 Hegesztő, lángvágó

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 960 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus szakképesítés-ráépülés

OKJ 55 850 01

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A007

 

Képzés célja: A hulladékgazdálkodó szaktechnikus önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékel eredmények alapján meghatározza az ezzel kapcsolatos feladatokat.

 Felvételi feltételek:

 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai előképzettség: 54 850 01 Környezetvédelmi technikus

 A tanfolyam moduljai:

 • 10871-16 Hulladékgazdálkodás

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Hulladékgazdálkodó szaktechnikus OKJ 55 850 01 szakképesítés-ráépülés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 3134 Környezetvédelmi technikus

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 240 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

szakmai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Hulladékgyűjtő és -szállító részszakképesítés

OKJ 21 851 01

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A016

 

Képzés célja: A hulladékgyűjtő és –szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás.

 Felvételi feltételek:

 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 16. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10867-16 Hulladékgyűjtés és -szállítás

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Hulladékgyűjtő és -szállító OKJ 21 851 01 részszakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8423 Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője
 • FEOR 9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 120 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Hulladékválogató és feldolgozó részszakképesítés

OKJ 21 851 02

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A015

 

Képzés célja: A hulladékválogató és –feldolgozó alapvető feladata az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétválogatása, a hulladék továbbításának előkészítése, egységrakományképzése, bálázása.

 Felvételi feltételek:

 • egészségügyi alkalmasság
 • betöltött 16. életév

 A tanfolyam moduljai:

 • 10868-12 Hulladákválogatás és -feldolgozás

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Hulladékválogató és feldolgozó OKJ 21 851 02 részszakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 9212 Hulladékosztályozó

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 120 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Intézménytakarító

(29/2016.(VIII.26.) NGM rendelet

OKJ 31 853 05 részszakképesítés

E-000120/2014/A005

Képzés célja: A tanfolyam elvégzése után képes legyen az intézménytakarító egy előre meghatározott területen szakszerű módszerekkel eltávolítani különböző szennyeződéseket a környezetvédelem, balesetvédelem szempontjainak megfelelően. Képes lesz elvégezni a gépek, eszközök felhasználói szintű karbantartását.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés megkezdhető meghatározott bemeneti kompetencia alapján.
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Intézménytakarító OKJ 31 853 05 részszakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • 9112 Intézményi takarító és kisegítő,
 • 9115 Ablaktisztító.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 160 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

8 osztály elvégzését igazoló bizonyítvány,  személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Kisfeszültségű kábelszerelő

OKJ 35 522 06 szakképesítés-ráépülés

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A042

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • 34 522 04 Villanyszerelő és középfokú erősáramú végzettség [1]
 • 2 év erősáramú szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

11276-12Kisfeszültségű kábelszerelés

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • A gyakorlati modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Kisfeszültségű kábelszerelő OKJ 35 522 06 szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító
 • FEOR 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 120 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

 

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 

Jelentkezéshez szükséges:

szakmai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

[1] a szakmai előképzettségként elfogadható végzettségeket a szakképesítés-ráépülés szakmai- és vizsgakövetelményei részletesen tartalmazzák.

Kisfeszültségű FAM kábelszerelő

OKJ 35 522 05 szakképesítés-ráépülés

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A041

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Kisfeszültségű FAM kábelszerelő szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

 Felvételi feltételek:

 • 35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő végzettség [1]
 • 1 év erősáramú szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

11275-12Kisfeszültségű FAM kábelszerelés

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • A gyakorlati modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Kisfeszültségű FAM kábelszerelő OKJ 35 522 05 szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 40 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

 

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

szakmai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

[1] A szakmai előképzettségként elfogadható végzettségeket a szakképesítés-ráépülés szakmai- és vizsgakövetelménye részletesen tartalmazza.

Konyhai kisegítő

OKJ 21 811 01 Részszakképesítés

E-00120/2014/A022

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

 

Képzés célja: A résztvevő képessé váljon a szakács munkájának kiegészítésére, segítésére. Tudja fenntartani a konyha rendjét és tisztaságát. Ismerje meg a konyhában használatos gépeket. Tanuljon meg tálalni, leveseket, levesbetéteket, salátákat, önteteket, főzelékeket, egyszerű ételeket elkészíteni. Ismerje meg és tartsa be a higiéniai előírásokat, a HACCP szabályait, valamint a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat.

 Felvételi feltételek:

 • befejezett iskolai végzettséget nem igényel
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 Szakmai követelmények:

 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 21 811 01 Konyhai kisegítő részszakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 9236 Konyhai kisegítő
  (konyhai kisegítő, konyhalegény, konyhalány, konyhai dolgozó, ételkiosztó, tálaló)

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A képzés kezdete: igény szerint

 A tanfolyam intenzitása: 240 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Kutyakozmetikus

OKJ 32 621 01 szakképesítés

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet

E-000120/2014/A033

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Kutyakozmetikus szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

11030-12Általános kinológia
11031-12Kutyakozmetikai ismeretek
11032-12Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Kutyakozmetikus OKJ 32 621 01 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5292 Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 320 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

OKJ 54 841 11

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A001

Képzés célja: A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni a fuvarozási útvonalat. Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

 Felvételi feltételek:

 • érettségi bizonyítvány
 • betöltött 18. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 10651-12 Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek
 • 10034-16 Logisztikai ügyintéző feladatok
 • 10501-16 Szállítmányozási ügyintézői feladatok
 • 10496-16 Közlekedés-szállítási alapok
 • 11786-16 Raktárvezető feladatai
 • 10036-16 A raktáros feladatai
 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ 54 841 11 bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
 • FEOR 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 960 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

érettségi bizonyítvány,  személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Motorfűrész-kezelő

OKJ 21 623 02 részszakképesítés

56/2016. (VIII.19.) FM rendelet

E-000120/2014/A019

 

Képzés célja: A motorfűrész-kezelő olyan szakember, aki gallyazást, darabolást végez. Kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantart. Az erdőben előforduló leggyakoribb fa-és cserjefajokat el tudja különíteni.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában megkezdhető a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetencia birtokában.
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11840-16 Növénytani ismeretek
 • 11851-16 Vállalkozási ismeretek
 • 10980-12 Gallyazás, darabolás

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Motorfűrész-kezelő OKJ 21 623 02 részszakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 6212 Fakitermelő, favágó

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 140 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Mozgássérültet segítő kutya kiképzője

OKJ 53 810 02 szakképesítés-ráépülés

27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet

E-000120/2014/A034

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Mozgássérültet segítő kutya kiképzője szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség

Előírt gyakorlat: a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérültet segítő kutya kiképzője mellett segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan.

 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § b)

A tanfolyam moduljai:

10539–12Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok
10540–12A mozgássérült–segítő kutyák kiképzése

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,
 • Minimum 1 db mozgássérült–segítő kutya felkészítése átadóvizsgára egy a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével hivatásszerűen foglalkozó olyan szervezetnél, ahol biztosított a megfelelő szakértelemmel rendelkező kutyakiképzői felügyelet.
 • Minimum 300 óra valós szituációkban és kutyaiskolai körülmények között végzett gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezetnek kell kiállítania.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Mozgássérültet segítő kutya kiképzője OKJ 53 810 02 szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 400 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges: iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Munkavédelmi technikus

OKJ 52 862 01 szakképesítés

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

E-000120/2014/A036

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Munkavédelmi technikus szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai: 

11253-12Munkavédelmi menedzsment
11254-12Munkavédelmi kockázatértékelés
11255-12A munkavégzés biztonsága

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Munkavédelmi technikus OKJ 52 862 01 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 240 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Pénzügyi – számviteli ügyintéző

OKJ 54 344 01

29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A002

 

Képzés célja: A tanfolyamon résztvevő képes lesz vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A képzésben résztvevők elsajátítják vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartások vezetését, az egyes pénzügyi műveletek előkészítését, elszámolását, az ehhez kapcsolódó iratanyagok kezelését.

 Felvételi feltételek:

 • érettségi
 • betöltött 18. év

 A tanfolyam moduljai:

 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
 • 11505-12 Könyvelés a számítógépen
 • 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai
 • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • 11501-16 Projektfinanszírozás
 • 11502-12 Projektfolyamatok követése
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsgatevékenységének sikeres teljesítése (min: 50% szinten). A modulzáró követelményeit a szakmai vizsgakövetelmény tartalmazza.
 • A megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Pénzügyi -számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

Legjellemzőbben:

 • FEOR 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) (Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi koordinátor, Pénzügyi referens, Pénztáros, Számlaellenőr)
 • FEOR 4122 Bérelszámoló (Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor)
 • FEOR 3614 Számviteli ügyintéző
 • FEOR 4121 Könyvelő (analitikus)
 • FEOR 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor)
 • FEOR 4112 Általános irodai adminisztrátor (Irodai adminisztrátor)
 • FEOR 4136 Iratkezelő, irattáros (Iratkezelő)
 • FEOR 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó (Készlet-és anyagnyilvántartó)
 • FEOR 3910 Egyéb ügyintéző (Pályázatíró asszisztens, Uniós projektek ügyintézője, Projektmenedzser asszisztens)

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 960 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

érettségi végzettség, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Pénzügyi ügyintéző

OKJ 51 344 04 részszakképesítés

29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A027

 

Képzés célja: A tanfolyamon résztvevő képes lesz vállalkozások működésével összefüggő pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A képzésben résztvevők elsajátítják vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartások vezetését, az egyes pénzügyi műveletek előkészítését, elszámolását, az ehhez kapcsolódó iratanyagok kezelését.

 Felvételi feltételek:

 • érettségi
 • betöltött 18. év

 A tanfolyam moduljai:

 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
 • 11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsgatevékenységének sikeres teljesítése (min: 50% szinten). A modulzáró követelményeit a szakmai vizsgakövetelmény tartalmazza.
 • A megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Pénzügyi ügyintéző OKJ 51 344 04 részszakképesítés bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • Legjellemzőbben: FEOR 3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) (Pénzügyi asszisztens, Pénzügyi koordinátor, Pénzügyi referens, Pénztáros, Számlaellenőr)
 • FEOR 4122 Bérelszámoló (Bérszámfejtő, Bérügyi adminisztrátor)
 • FEOR 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (Vállalati pénztáros, Pénzügyi nyilvántartó, Számlázási ügyintéző, Számviteli adminisztrátor)
 • FEOR 4112 Általános irodai adminisztrátor (Irodai adminisztrátor)
 • FEOR 4136 Iratkezelő, irattáros (Iratkezelő)
 • FEOR 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó (Készlet-és anyagnyilvántartó)

 Jelentkezési határidő: folyamatos

A képzés kezdete: igény szerint

 A tanfolyam intenzitása: 160 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

érettségi végzettség, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya,

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Raktáros

OKJ 31 341 04 részszakképesítés

29/2016 (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A003

 

Képzés célja: A tanfolyamon résztvevő képes lesz a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására. A raktárba érkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat elvégzi, kezeli a raktározás dokumentumait, a raktárirányítás eszközeit. Előkészíti az árukiszállítást, alkalmazza a speciális áruk kezelési, tárolási szabályait.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 10036-16 A raktáros feladatai
 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsgatevékenységének sikeres teljesítése (min: 51% szinten). A modulzáró követelményeit a szakmai vizsgakövetelmény tartalmazza.
 • A megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Raktáros  OKJ 31 341 04 részszakképesítés bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 280 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

érettségi végzettség, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Szakács

OKJ 34 811 04

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A023

 

Képzés célja: A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelel minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában a képzés megkezdhető a vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság
 • pályaalkalmasság

 Szakmai követelmények:

 • 11518-16 Élelmiszerismeret
 • 11561-16 Gazdálkodási ismeretek
 • 12096-16 Szakács szakmai idegennyelv
 • 12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai
 • 12095-16 Ételkészítési ismeretek
 • 11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • OKJ 34 811 04 Szakács szakképesítés bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5134 Szakács (étkezdei szakács, grill szakács, hajószakács, hidegkonyhai szakács, közétkeztetési szakács, melegkonyhai szakács, pizzakészítő szakács)

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 900 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Számviteli ügyintéző

OKJ 51 344 05 részszakképesítés

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

E-000120/2014/A026

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Számviteli ügyintéző részszakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • érettségi végzettség

A tanfolyam moduljai: 

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
11505-12 Könyvelés számítógépen
10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Számviteli ügyintéző OKJ 51 344 05 részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 4122 Bérelszámoló
 • FEOR 3614 Számviteli ügyintéző
 • FEOR 4121 Könyvelő (analitikus)
 • FEOR 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
 • FEOR 4112 Általános irodai adminisztrátor
 • FEOR 4136 Iratkezelő, irattáros
 • FEOR 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 160 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Tehergépkocsi-vezető

OKJ 35 841 02 szakképesítés-ráépülés

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

E-000120/2014/A032

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Tehergépkocsi-vezető szakképesítés-ráépülés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Legalább „B” kategóriára érvényes vezetői engedély
 • Szakmai előképzettség: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség
 • Egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai:

12109-16Közlekedési alapismeretek tehergépkocsivezetőknek
12111-16Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek tehergépkocsivezetőknek
11976-16Rakodás és rakományrögzítés
11747-16Egészség-, munka- és tűzvédelem
12113-16Előírások alkalmazása tehergépkocsivezetőknek
12110-16Szakmai idegennyelvi ismeretek tehergépkocsivezetőknek
12112-16Veszélyhelyzetek tehergépkocsivezetőknek
11977-16Tehergépkocsi vezetése

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő,
 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Tehergépkocsi-vezető OKJ 35 841 02 szakképesítés-ráépülést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 360 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Tisztítás-technológiai szakmunkás

(29/2016.(VIII.26.) NGM rendelet

OKJ 32 853 03

E-000120/2014/A005

 

Képzés célja: A tanfolyam elvégzése után képes legyen a tisztítás-technológiai szakmunkás egy előre meghatározott területen szakszerű módszerekkel eltávolítani különböző szennyeződéseket a környezetvédelem, balesetvédelem szempontjainak megfelelően.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség vagy annak hiányában a képzés megkezdhető a 27/2012 (VII. 27.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • betöltött 16. év
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11846-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.
 • 11848-16 Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák II.
 • 11847-16 Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek.

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51 %), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Tisztítás-technológiai szakmunkás 32 853 03 OKJ bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • 9112 Intézményi takarító és kisegítő,
 • 9114 Járműtakarító,
 • 9115 Ablaktisztító,
 • 9119 Egyéb takarító és kisegítő.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 480 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;  www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

8 osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Töltőállomás-kezelő

OKJ 32 341 01

27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet

E-000120/2014/A024

 

Képzés célja: A töltőállomás-kezelő szakember üzemanyagot, kenőanyagokat és egyéb autóápolási és felszerelési cikkeket valamint shop termékeket árusít, töltőállomási szolgáltatásokat nyújt.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség, ennek hiányában megkezdhető a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetencia birtokában.
 • betöltött 16. év

 A tanfolyam moduljai:

 • 10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
 • 11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
 • 11397-12 PB-gázcseretelep üzemeltetése
 • 11398-12 Értékesítés a töltőállomásokon

 Vizsgára bocsátás feltételei:

 •  Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Töltőállomás-kezelő OKJ 32 341 01 szakképesítés bizonyítványt kapnak

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 280 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Tűzvédelmi előadó

OKJ 52 861 10 szakképesítés

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet

E-000120/2014/A040

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő sajátítsa el a Tűzvédelmi előadó szakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Felvételi feltételek:

 • Érettségi végzettség

A tanfolyam moduljai: 

10396-12Tűzvédelmi előadó feladatai

Vizsgára bocsátás feltételei:  

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Tűzvédelmi előadó OKJ 52 861 10 szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 300 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés

OKJ 35 811 02

29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet

E-000120/2014/A004

Képzés célja: A vendéglátó üzletvezető önállóan működteti, szervezi a vendéglátó üzleti működési folyamatait. Ellenőrzi és irányítja a beszerzést, termelést, értékesítést és a raktározást. A vendéglátó-üzletvezető gondoskodik a belső- és külső kapcsolatokról, biztosítja a gazdasági és dokumentációs szabályokat, kezeli a marketinget. Az üzletvezető feladata az érvényben lévő jogszabályok és előírások betartása, betartatása. Az üzletvezető tárgyi- és humánerőforrás-gazdálkodást folytat.

 Felvételi feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04  Szakács, 34 811 03 Pincér, 34 811 06 Fogadós
 • pályaalkalmasság
 • egészségügyi alkalmasság

 A tanfolyam moduljai:

 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban
 • 11537-16 Vendéglátó menedzsment

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%), megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés OKJ 35 811 02 bizonyítványt kapnak.

 A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
  (bárvezető, cukrászdavezető, cukrászüzem vezető, csárda üzletvezetője, étterem üzletvezetője, Séf, munkahelyi étkezde, étterem vezetője, népkonyha vezetője, vendéglő üzletvezetője, büfé-, bisztróvezető, cukrászda-, fagylaltozó vezető, eszpresszó-, kávézóvezető, italboltvezető, kávéház üzletvezetője, söröző üzletvezetője, teázó üzletvezetője.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam intenzitása: 480 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörben foglalkoztatottak

időszakos továbbképzése

 

A 16/2018. (IX.11.) ITM rendelet 4. §-a alapján a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörben foglalkoztatottak kötelesek továbbképzésen részt venni.

Továbbképzési igazolást az kaphat, aki a szervezett továbbképzésen részt vesz és sikeres vizsgát tesz.

A Füredi Kft. az alábbi munkakörben dolgozók részére szervez továbbképzéseket:

 • Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
 • Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h)
 • Kazánkezelő (2-12 t/h között)
 • Kazángépész (12 t/h felett)
 • Erőművi kazángépész

A továbbképzésen való részvétel feltétele a munkakör betöltéséhez előírt OKJ-s szakmai képesítés megléte.

A továbbképzés vizsgával zárul, az eredményesen vizsgázók Tanúsítványt kapnak.

A tanfolyam helye:                                                               Kecskemét

A képzés időtartama:                                                          1 nap (8 óra)

A tanfolyam tervezett kezdése:                                      folyamatos

 

A továbbképzést igény esetén, kihelyezett formában is megrendezzük.

Egy-egy továbbképző tanfolyam indításának a feltétele minimálisan 10 fő részvevő.

 

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

 06 76 322 522; +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;       www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Gépkezelői hatósági képzés és vizsga 

A képzés leírása:

A közúti áruszállítást végző jármű megrakásához, vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyag mozgatásra, rakodásra, emelésre – a bányaművelés földalatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat építés, a vasúti felépítmények létesítése kivételével – használnak, a gépet kezelő és irányító személynek gépkezelői jogosítvánnyal kell rendelkeznie. A képzés célja, államilag elismert (OKJ-s) gépkezelői bizonyítvánnyal rendelkező szakemberek, új típusbejegyzések bővítésére való felkészítése és vizsgáztatása.

Jogszabályi háttér: 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

Tudnivalók:
A hatósági vizsga, az OKJ-s bizonyítvány birtokában csak gyakorlati vizsgát (gépkezelést) jelent.
Az új jogszabályok alapján a különbözeti vizsgát most hatósági vizsgának nevezik és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV) bonyolítja, az új jogosítványokat is ők állítják ki.
A korábban letett építőgépkezelő jogosítványok érvényben maradnak, de új gépeket már nem lehet ezekbe bejegyezni. Az emelő-és rakodógépek tekintetében 2016.junius 30-ig jogosított a bejegyzett géptípusok kezelésére.

A hatósági vizsga összesen egy napot vesz igénybe, és csak gyakorlati vizsgaelemet tartalmaz!

 Jelentkezési feltételek:

 • Iskolai végzettség: Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítés vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga (elágazás, rész-szakképesítés)
  Elfogadott OKJ-s végzettségek:
  Nehézgépkezelő bizonyítvány - targoncák, emelőgépek, földmunkagépek hatósági vizsgájához
  Könnyűgépkezelő bizonyítvány - targoncák és emelőgépek vizsgájához
  Targoncavezető bizonyítvány - targoncás gépcsoport-vizsgákhoz
  Emelőgépkezelő (kivéve targonca) bizonyítvány - mobil emelőgépek gépcsoport-vizsgáihoz
  Földmunka-rakodó-és szállítógép kezelő bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmasság: 1. fokú munkaköri alkalmasság
 • 2 db normál méretű igazolványkép
  - 3,5 x 4,5 cm
  - a háttér fehér, illetve világos szürke árnyalatú
  - az arc szembenéző helyzetű
  - a vizsgát megelőző legfeljebb 6 hónapban készült
  - a két fotónak ugyanolyannak kell lenni
 • személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának egy lapra történő fénymásolata
 • gépkezelő által aláírt adatlap és meghatalmazás, melyben meghatalmazza a Képzőt, hogy a jogosítvány ügyében eljárjon.

A GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNYBA az alábbi gépcsoportokba történhetnek bejegyzések:

1. FÖLDMUNKAGÉPEK

11Univerzális földmunkagépek
12Kotrók
13Árokásók
14Földtolók
15Földgyaluk
16Földnyesők
FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK
1111Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4)
1212Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5)
1222Lánctalpas kotrók
1223Teleszkópos kotrók
1311Vedersoros árokásók
1412Földtolók
1522Földgyaluk
1612Földnyesők

2. ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK

33Villástargoncák
36Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek
ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK
3312Gyalogkíséretű targoncák
3313Vezetőállásos targoncák
3324Vezetőüléses targoncák
3624Betonszállító mixer
3626Betonszállító mixer betonszivattyúval
3627Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek
3628Szennyvízszállító és szippantó járművek

3. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK

42Emelő- és szerelőállványok
43Konténer emelők
44Járműves daruk
45Rakodógépek
 EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK
4213Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)
4221Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)
4223Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)
4224Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
4374Konténer emelők
4411Autódaruk (MSZ EN 13000)
4431Lánctalpas daruk
4451Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)
4511Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ EN 474-3)
4572Kompaktorok
4593Vagonkirakók

4. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK

53Útépítés gépei
55Alagútépítés gépei
56Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései
KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK
5316Talajstabilizátorok
5323Betonbedolgozó finischer
5341Aszfaltbedolgozó finischer
5344Aszfaltburkolat maró
5599Alagútépítő gépek
5631Útfenntartó-, és karbantartó gépek
5632Földműfenntartó gépek

Tűzvédelmi szakvizsga

SZ046/1-2-3-4-5/03/2010;SZ088/6/21/2010

Képzés célja: A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet, 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A 45/2011. (XII.07.) BM rendelet 1. mellékletének

 1. pontjában Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
 2. pontjában Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy
  100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők
 3. pontjában Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők jelölt szakágakban.
 4. pontjában Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. pontjában Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők
 6. pontjában Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

Felvételi feltételek:

 • megfelelő tanulási képesség

 A tanfolyam témakörei:

─  A 45/2011. (XII.07.) BM rendelet 1. mellékletének 1-2-3-4-5-6 pontjára vonatkozó előírásokban szereplő tananyag

 Vizsgára bocsátás feltételei: képzésen való részvétel, a feladatlap sikeres kitöltése

 Javasolt vizsgaszervező intézmény: Tűzvédelmi Hatóság

 A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők: a szakág számával jelölt bizonyítványt kapnak kézhez, mely 5 évig érvényes

 A képesítés birtokában betölthető munkakörök: a 45/2011. (XII.07.) BM rendelet 1. mellékletének az 1-2-3-4-5-6 pontjában előírt munkakörök

 A tanfolyam intenzitása: 3-6 óra, heti 1x alkalom + távoktatás

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

 Képzési költség: Munkáltatóknak árajánlatot adunk, kérésre.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

 06 76 322 522; +36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;       www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya.

Zöldterületi kisgép-üzemeltető

Programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00058-16-20 2 08 1/1

E-000120/2014/B001

Képzés célja: Az elmúlt években jelentős igény merült fel a munkaerő piacon, települési önkormányzatok, közfoglalkoztatók, egyéb nonprofit szervezetek, gazdasági társaságok részéről kisgépkezelők alkalmazására, akik a települések zöldterületeinek karbantartását, fűnyírást, fák, cserjék gondozását szakmai felügyelet mellett képesek elvégezni. A képzésbe bevonhatók a 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező szakképzetlen felnőttek is, így lehetővé válik munkaerő-piaci helyzetük javulása. A 14/2004. (IV.19.) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló FMM rendelet 10.§.alapján a kisgépekkel történő munkavégzés képzés köteles. Az üzemeltető felelőssége, hogy a gép kezelője oktatás keretében elsajátítsa a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A program során kiemelt célunk a zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatának megismertetése. A képzést sikeresen teljesítők számára tanúsítványt állítunk ki, mely megfelel a munkavédelmi előírásoknak.

Felvételi feltételek:

 • Iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
 • egészségügyi alkalmasság

A tanfolyam moduljai:

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme
SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

 Vizsgára bocsátás feltételei: 

 • Minden modulzáró vizsga sikeres teljesítése (min: 51%),
 • Megengedett hiányzást nem lépi túl a résztvevő.

A képzés végén a sikeres vizsgát tett résztvevők:

 • Zöldterületi kisgép-üzemeltető tanúsítványt kapnak.

A szakképesítés birtokában betölthető munkakörök:

 • FEOR 8421 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 60 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, orvosi alkalmassági.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Angol KER C1 általános csoportos kontaktórás képzés

nyelvi programkövetelmény azonosító:

Angol C2 1 1 018 Angol KER C2 általános csoportos kontaktórás képzés, MM Publications (30)

E-000120/2014/C001

 

 

Képzés célja: A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása.

 A tanfolyam tanegységei: 

Minimum szint A1.1 (1. modul, 30 óra)
Minimum szint A1.2 (2. modul, 30 óra)
Minimum szint A1.3 (3. modul, 30 óra)
Minimum szint A1.4 (4. modul, 30 óra)
Alapszint A2.1 (5. modul, 30 óra)
Alapszint A2.2 (6. modul, 30 óra)
Alapszint A2.3 (7. modul, 30 óra)
Alapszint A2.4 (8. modul, 30 óra)
Küszöbszint B1.1 (9. modul, 30 óra)
Küszöbszint B1.2 (10. modul, 30 óra)
Küszöbszint B1.3 (11. modul, 30 óra)
Küszöbszint B1.4 (12. modul, 30 óra)
Középszint B2.1 (13. modul, 30 óra)
Középszint B2.2 (14. modul, 30 óra)
Középszint B2.3 (15. modul, 30 óra)
Középszint B2.4 (16. modul, 30 óra)
Középszint B2.5 (17. modul, 30 óra)
Középszint B2.6 (18. modul, 30 óra)
Középszint B2.7 (19. modul, 60 óra)
Középszint B2.8 Középfokú nyelvvizsgára felkészítő (20. modul, 120 óra)
Haladó szint C1.1 (21. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.2 (22. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.3 (23. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.4 (24. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.5 (25. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.6 (26. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.7 (27. modul, 30 óra)
Haladó szint C1.8 (28. modul, 30 óra)

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 960 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A FÜREDI FELNŐTTKÉPZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM NYELVVIZSGAHELYE.

Német C2 1 1 022 – C1-es szint

nyelvi programkövetelmény azonosító:

Német C2 1 1 022

E-000120/2014/C002

Képzés célja: A képzési programban megjelölt idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása.

 A tanfolyam tanegységei:

Német nyelv KER A1.1/4

Német nyelv KER A1.2/4.

Német nyelv KER A1.3/4.

Német nyelv KER A1.4/4.

Német nyelv KER A2.1/4.

Német nyelv KER A2.2/4.

Német nyelv KER A2.3/4.

Német nyelv KER A2.4/4.

Német nyelv KER B1.1/4.

Német nyelv KER B1.2/4.

Német nyelv KER B1.3/4.

Német nyelv KER B1.4/4.

Német nyelv KER B2.1/8.

Német nyelv KER B2.2/8.

Német nyelv KER B2.3/8.

Német nyelv KER B2.4/8.

Német nyelv KER B2.5/8.

Német nyelv KER B2.6/8.

Német nyelv KER B2.7/8.

Német nyelv KER B2.8/8.

Német nyelv KER C1.1/8.

Német nyelv KER C1.2/8.

Német nyelv KER C1.3/8.

Német nyelv KER C1.4/8.

Német nyelv KER C1.5/8.

Német nyelv KER C1.6/8.

Német nyelv KER C1.7/8.

Német nyelv KER C1.8/8.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 840 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

A FÜREDI FELNŐTTKÉPZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  A KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM NYELVVIZSGAHELYE.

ECDL STANDARD

E-000120/2014/D007

 

Képzés célja: A számítástechnikai képzésen tanulja használni a számítógépet, képes lesz egyszerűbb informatikai problémák  megoldására, az irodai és a magánszféra számítógépes feladatainak ellátására. Megtanulhatja a Windows használatának alapjait, amely nélkülözhetetlen a számítógéppel végzett eredményes munkához. A szövegszerkesztés tanfolyamon szerzett ismeretekkel képes lesz a hivatalos és a magánleveleket igényes formában megszerkeszteni, körleveleket készíteni, borítékokat és címkéket készíteni.

Az internet és a kommunikációs tanfolyamon megtanulhatja az elektronikus levelezés és az internet használatot. Megismerkedhet a legfontosabb webes szolgáltatásokkal  és funkciókkal. A táblázatkezelés tanfolyam során megismerkedhet a leggyakoribb számítási és táblázatkezelési ismeretekkel és függvényekkel.

A prezentáció modulon igényes bemutatók, előadások, beszámolók készítéséhez szükséges ismereteket szerezhet.

Adatbázis-kezelés tanfolyamon megtanulhatja az Access program használatát.

A tanfolyam tanegységei:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés (választható)
 • Prezentáció (választható)
 • Képszerkesztés (választható)
 • Webszerkesztés (választható)
 • IT biztonság (választható)

Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

Jelentkezési határidő: folyamatos

A tanfolyam óraszáma: 200 óra

Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

Jelentkezéshez szükséges:

 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

ECDL BASE

E-000120/2014/D006

Képzés célja: A számítástechnikai képzésen tanulja használni a számítógépet, képes lesz egyszerűbb informatikai problémák  megoldására, az irodai és a magánszféra számítógépes feladatainak ellátására. Megtanulhatja a Windows használatának alapjait, amely nélkülözhetetlen a számítógéppel végzett eredményes munkához. A szövegszerkesztés tanfolyamon szerzett ismeretekkel képes lesz a hivatalos és a magánleveleket igényes formában megszerkeszteni, körleveleket készíteni, borítékokat és címkéket készíteni.

Az internet és a kommunikációs tanfolyamon megtanulhatja az elektronikus levelezés és az internet használatot. Megismerkedhet a legfontosabb webes szolgáltatásokkal  és funkciókkal. A táblázatkezelés tanfolyam során megismerkedhet a leggyakoribb számítási és táblázatkezelési ismeretekkel és függvényekkel.

A tanfolyam tanegységei:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Online alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés (választható)

Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszáma: 110 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány,

lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés

E-000120/2014/D009

 

Képzés célja: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

 • A résztvevők képesek legyenek használni az infokommunikációs eszközük (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat.
 • Képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközüket.
 • Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni.
 • Képesek legyenek egyszerű mentési műveleteket végezni.
 • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
 • Képesek legyenek elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával.
 • Képesek legyenek az infokommunikációs eszközeik megismert funkcióit biztonságosan használni.

A tanfolyam tanegységei:

Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
Az első lépések a használatban I.
Az első lépések a használatban II.
Az első létrehozott tartalmak
Böngészés az interneten I.
Böngészés az interneten II.
Elektronikus levelezés I.
Elektronikus levelezés II.
Hanghívásra alkalmas alkalmazások
Gyakorlunk, gyakorlunk, gyakorlunk

 Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszáma: 35 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés

E-000120/2014/D010

 

Képzés célja: A képzési programok átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét céljai:

 • A résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb beállítási lehetőségek használatára.
 • Képesek legyenek egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni.
 • Képesek legyenek az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni.
 • Az interneten gyűjtött információkat fel tudják dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználják.
 • Elektronikus levelezés során képesek legyenek csatolmányokat használni. Felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) képesek legyenek azokat egyszerű módon elhárítani.
 • Képesek legyenek közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem).
 • A képzés során használt eszközeiket képesek legyenek hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni.

A tanfolyam tanegységei:

Ráhangolódunk a továbblépésre
Infokommunikációs eszközünk néhány praktikus alkalmazása
Az elektronikus levelezés összetettebb funkcióinak használata
Használjuk okosan, amit már tudunk
Én és a közösségi média I.
Én és a közösségi média II.
Ügyeket intézek otthon, fotelből
Személyre szabott eszközök
Még több ügyet intézek otthonról
Képzés zárása

 Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszáma: 35 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Informatikai alapismeretek tudásfrissítő tanfolyam

E-000120/2014/D008

 

 

Képzés célja: A képzésben részt vevő alkalmassá váljon az alábbi feladatok ellátására: számítógép felhasználói ismereteit elevenítse fel, gyakorlatban alkalmazni tudja.

A tanfolyam tanegységei:

számítógépes alapismeretek
online alapismeretek
szövegszerkesztés.
táblázatkezelés

 Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszáma: 15 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Munka,- baleset, - tűzvédelmi és elsősegélynyújtás alapismeretek tanfolyam

E-000120/2014/D004

 

 

Képzés célja: A képzésben résztvevő szerezzen alapvető munkavédelmi ismereteket és legyen képes azokat a mindennapi életben alkalmazni.

A tanfolyam tanegységei:

Munka,- baleset,- tűzvédelmi alapismeretek
Elsősegélynyújtás

 Vizsgára bocsátás feltételei: A modulok teljesítése.

 Jelentkezési határidő: folyamatos

 A tanfolyam óraszáma: 8 óra

 Az oktatás helye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Érdeklődjön:

Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2/a.

+36 20 277 28 87

felnottkepzes@furedi.eu;        www.furedi.eu

 Jelentkezéshez szükséges:

személyi igazolvány, lakcímkártya.

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés/érdeklődés tanfolyamra