FAKITERMELŐ TANFOLYAM

Tanfolyami tájékoztató

A programkövetelmény azonosító száma: 08213002

Képzés óraszáma: 320 óra

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat KEOR kód: 0821

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzés keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A fakitermelő szakképesítéssel rendelkező szakember az állami és a magán erdőgazdaságok- ban képes a fakitermelési műveletek önálló elvégzésére vállalkozóként, vagy vállalkozó alkalmazottjaként. Az ország területének jelenleg 22%-a erdő, melynek növelése az elkövetkezendő években egyre jelentősebb lesz. A szakszerű erdőgazdálkodáshoz korszerű szakképzettséggel rendelkező szakemberekre van szükség. Az erdőkben lévő fák kitermelése, döntése és feldolgozása elődeink munkájának a megbecsülése, hiszen a sokszor 100 évig nevelt fák sorsa dől el rosszul, ha nem megfelelő szakképzettségű emberek végzik a fakitermelési munkákat. A rossz fadöntés a faanyag értékesítés miatt jelentős értékveszteséggel járhat, a szakértelem nélküli munkavégzés pedig rendkívül balesetveszélyes. A szakszerű választékolással pedig a faipar igényeit kell kielégíteni. A választékolás a döntést követően a fakitermelés műveletének értéket meghatározó tevékenysége.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 

Jelentkezzen képzéseinkre!


    Válassz tanfolyamot (kötelező)*

    Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
    nyilvántartásban
    foglaltakat.