Képzés megnevezése: Hő- és hangszigetelő

A részszakma megnevezése: Hő- és hangszigetelő

A szakma azonosító száma: 4 0732 06 13

A résszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

7531 – Építményszigetelő, Épületszigetelő, Szigetelésbehelyező, Tetőszigetelő

Képzés óraszáma: 550 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

A hő- és hangszigetelő szakember ismeri az épület külső határoló szerkezeteinek, belső szerkezeteinek és a gépészeti berendezések, vezetékek hőszigetelési technológiáit, azok folyamatának szabályait, és az alkalmazandó anyagokat. A szakma speciális eszközeit, kéziszerszámait, kisgépeit biztonsággal kezeli. A tevékenységekhez kapcsolódó speciális munkavédelmi előírásokat betartja. Egyéni és csoportos munkában hő- és hangszigetelési munkát végez. Építmény- és épületszerkezetek: homlokzat, lapostető, zöldtető és magastető, belső aljzat, hőszigetelését vízszintes és függőleges síkban elhelyez, hőszigetelésből tűzvédelmi borítást készít. Az elkészült szerkezetet felméri, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi. Szigetelési rendszereket javít, szakszerűen bont, hulladékot kezel.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezzen képzéseinkre!


    Válassz tanfolyamot (kötelező)*

    Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
    nyilvántartásban
    foglaltakat.