Képzés megnevezése: Parkgondozó

A részszakma megnevezése: Parkgondozó

A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06

A résszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

6115 – Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő

Képzés óraszáma: 240 óra

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés mellett parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka-, és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Jelentkezzen képzéseinkre!


    Válassz tanfolyamot (kötelező)*

    Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
    nyilvántartásban
    foglaltakat.