GKI tanfolyam – árufuvarozó képzés – C95

GKI tanfolyamok indulási időpontját az „Induló tanfolyamok”menü pont alatt találja.

A nemzetközi gépkocsivezetői és belföldi szolgáltatói tanfolyamokat váltotta fel a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) megszerzésére irányuló tanfolyam (GKI tanfolyam).

Rendeleti háttér:

Azok a gépjárművezetők, akik

2009. szeptember 9-ét követően C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, továbbá C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek, akik

2009. szeptember 9. előtt már C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, továbbá C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2009. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a nemzetközi árufuvarozói képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

 

Mind a szakmai alapképesítés, mind a továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

 

GKI alapképesítés:

A gépjárművezetői képesítés (GKI) – első alkalommal – alapvizsga letételével szerezhető meg. Az alapképesítés megszerzéséhez szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

(2009 szeptember 9. után szerzett jogosítvány esetén)

 GKI továbbképzési képesítés:

A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon kell részt vennie.

Amennyiben már rendelkezett GKI kártyával, választhatja a vizsgával záródó illetve a vizsga nélküli továbbképzést. Azok a gépjárművezetők, akik 2009. szeptember 9. előtt szerzett „C” kategóriás és 2008. szeptember 9. előtt szerzett „D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek és még nem volt GKI kártyájuk, kizárólag vizsgával záródó továbbképzésen vehetnek részt.

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI):

A képesítés igazolására a Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) szolgál. A GKI az utolsó, sikeres vizsga napjától számított öt évig érvényes.

 

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély
 • GKI továbbképzésnél 2009. szeptember 9. előtt megszerzett C kategóriájú vagy C1 alkategóriájú, C1+E és/vagy C+E kombinált kategóriájú vezetői engedély, illetve már meglévő GKI (2014 végétől)
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • 1 db igazolványkép

A vizsga tárgyai:

 • A biztonsági szabályokon alapuló észszerű vezetés – írásbeli teszt
 • Előírások alkalmazása – írásbeli teszt
 • Eü., közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika – írásbeli teszt
 • Esettanulmány (csak alapképzésesnek)
 • Járművezetés a közúti forgalomban – gyakorlati (csak alapképzésesnek)
 • Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek – gyakorlati (csak alapképzésesnek)
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására tanpályán vagy szimulátoron – gyakorlati (csak alapképzésesnek).

A GKI tanfolyamok aktuális árai az árak menüpontban található.

 

Jelentkezzen képzéseinkre!


  Válassz tanfolyamot (kötelező)*

  Személyi igazolvány eleje

  Személyi igazolvány hátulja

  Lakcímkártya eleje

  GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély eleje

  GKI alapvizsga esetén érvényes vezetői engedély hátulja

  Meglévő GKI (2014 végétől) (csak GKI tanf. esetén)

  Igazolványkép

  Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
  nyilvántartásban
  foglaltakat.