GKI Személyszállítás

Az alábbiakban tájékoztatjuk  a közúti közlekedési szolgáltatást végző Autóbuszos személyszállító -vállalkozás szakmai irányítójának alap- és továbbképzésének  és vizsgájának  feltételeiről.

Képző szerv:       Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. Kecskemét, Izsáki út 2/a.

Füredi Autósiskola

Cégj.sz.: 03-06-107908/98,   Felnőttképzési Engedély szám: E-000120/2014

Iskolavezető:       Füredi András                Tel: 0620-929-0377                          E-mail: furedi.andras@furedi.eu

 

 

                               Ügyfélfogadó iroda Ügyfélfogadás Elérhetőségeink
Kecskemét, Izsáki út 2/a. H-P:   9:00 – 17:00 óráig Tel:  76/494-382, 20/3494-382,
Kiskunfélegyháza Molnár Béla u. 2. H-P: 13:00 – 16:45 óráig Tel: 20-444-0277
Baja, Kossuth utca 2-4. H-P:  8:00 – 16:00 óráig Tel: 20/559-2144, 20/3494-382,

 

honlap: furedi.eu                 E-mail: info@furedi.eu

 

Szakmai Felügyeleti Szerv:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály  , 6000 Kecskemét, Szent István király krt. 19./a. Tel.: 06-76/512-470.

Autóbuszos Személyszállító  Vállalkozás szakmai irányítójának képzése

 

A képzést előíró rendeletek:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény    2.  A díj ellenében végzett, és a saját számlás  közúti árutovábbítási valamint személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet    3. A közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet .és   4. A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete

Tanfolyamra jelentkezés feltételei:

 1. Személyi igazolvány
 2. Lakcímkártya
 3. Továbbképzés esetén a meglévő Árufuvarozó Vállalkozói Bizonyítvány bemutatása.

 

A Füredi Kft az alábbi tantárgy felosztásban tartja a képzést:

 

Tantárgy Alapképzés óraszáma Továbbképzés óraszáma
Jogi ismeretek 16 8
Gazdasági és pénzügyi vezetői, valmint adózási ismeretek 16 8
Munkaügyi ismeretek 8 4
Személyszállítási  ismeretek 24 12
Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek 12 6
A közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek 2 1
Vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) 6 3
Összesen: 84 42

 

 

A képző szerv tájékoztatja a hallgatót az elméleti oktatások időpontjáról. 24/2005.(IV.21.) GKM rend. alapján kötelezően előírt órákról történő hiányzás esetén a hallgató köteles a képző szerv által biztosított, és egyeztetett pótfoglalkozáson részt venni.

A vizsgákra a képző szerv időpontot szervez a hallgató részére.

Vizsgára bocsátási feltételei:

 • – a tanfolyamot elvégezte, és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
 • az előírt kategóriára érvényes vezetői engedély
 • A tanfolyam megkezdésétől számított 1 éven belül kell letenni az összes vizsgát, ellenkező esetben a tanfolyamot meg kell ismételni.

 

Oktatás helyszíne:              Elmélet:     Kecskemét,  Izsáki út 2/A

 Oktatás ideje:                      A képzéseket időpontjait jelentkezéskor egyeztetjük

Vizsgák helyszíne:              Füredi Kft Kecskemét, Izsáki út 2/A

 

Jelentkezzen képzéseinkre!


  Válassz tanfolyamot (kötelező)

  Személyi feltöltés eleje!

  Személyi feltöltés hátulja!

  Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
  nyilvántartásban
  foglaltakat.