Kinek kell részt vennie utánképzésen?

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek,

1.      akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve

2.      akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá

3.      akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár.

Részletek a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján.

Utánképzési programok

I. program

A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás, elméleti vizsga

A foglalkozások során a résztvevők utánképzésre való kötelezésének alapjául szolgáló cselekmények, valamint a vezetési próbán elkövetett, az adott csoportra nézve tipikus hibák közlekedésszakmai (jogi, vezetéselméleti, közlekedéserkölcsi, járműműszaki stb.) elemzésével, a szükséges kapcsolódó ismeretek közlésével kell a képzettségi hiányosságokat csökkenteni, s a pedagógiai (andragógia) módszereivel kell a helyes közlekedési magatartásra nevelni, a kívánatos közlekedési beállítódásokat kialakítani.
A program időtartama: 6 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.

 

II. program

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás, gyakorlati vizsga

A felderített és a gyakorlatok közben felmerülő – a járművezetési készségek, jártasságok és képzettség terén mutatkozó – hiányosságokat meg kell szüntetni. A rossz beállítódásokat, szokásokat le kell építeni. A helyes magatartás kialakítása a pedagógia (andragógia) módszereivel történik.
A program időtartama: 7 óra, amelyet négy foglalkozásra elosztva kell megtartani.

 

III. program

A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás

Pedagógiai, csoportdinamikai módszerek alkalmazásával lefolytatott problémaelemzések, helyzetgyakorlatok (kommunikációs, önismereti, helyzetfelmérési, anticipációs, decentrálási, konszenzus stb.) segítségével a csoport tagjainál előforduló hibás magatartások feltárása, korrekciója, attitűd-befolyásolás.
A program időtartama: 12 óra, amelyet két foglalkozásra elosztva kell megtartani.

 

IV. program

Magatartásformálás

Dinamikus orientált csoportterápia (értelmezés, szembesítés, tanácsadás, lelkesítés), illetőleg szupportív (támogató) csoportterápia [redaptáció, szorongás oldása (konfrontáció-átélés), az életképesebb magatartás begyakorlása]. A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

 

V. program

Az “enyhén ittas vezetők” foglalkozása

Jogi és egészségügyi ismeretközlés, valamint csoportos témacentrikus beszélgetés, pszichológiai-behavior (viselkedés) terápiás elemek.

Alkalmazásának célja: célra irányuló részleges módosítás. A program az I., a II. vagy a III. programmal együtt, annak kiegészítéseként határozható meg a kötelezett számára.
A program időtartama: 7 óra.

 

VI. program

A “közepesen ittas vezetők” foglalkozása

Ismeretátadás, egyéni motivációk feltárása, ezek csoportdinamikai felhasználása, tréningmódszerek, korrektív-behavior (viselkedés) terápia az ivás és vezetés területeinek szétválasztására. Célja a hamis tétel megváltoztatása, önismeret növelés, önkontroll módszerekkel (negáció-tagadás, averzió – elkerülés).
A program időtartama: 15 óra, amelyet 3 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

 

VII. program

A “súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetők” foglalkozása

A hibás magatartást motiváló személyiségtulajdonságok feltárása és konfrontáltatása a csoportdinamika felhasználásával, a változtatás lehetőségének felvázolása. Exploratív (feltáró) dinamikusan orientált terápia (a fókusz definiálása 1. a késztetés szintjén, 2. az elhárítási mechanizmusok szintjén); analitikusan orientált csoportterápia (a személyiség struktúrájának befolyásolása).
A program időtartama: 25 óra, amelyet 5 foglalkozásra elosztva kell megtartani.

Jelentkezzen képzéseinkre!


  Válassz tanfolyamot (kötelező)*

  Személyi igazolvány eleje

  Személyi igazolvány hátulja

  Megértettem és elfogadtam az adatkezelési
  nyilvántartásban
  foglaltakat.