Árufuvarozó vállalkozói

Árufuvarozó vállalkozói (szakmai irányító) tanfolyam

Rendeleti háttér:

A közlekedési hatóság a közúti árutovábbítási engedélyt engedélyt – továbbá az ahhoz tartozó engedélykivonatokat – a gazdálkodó szervezet kérelmére adja ki abban az esetben, ha a kérelmező megfelel a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben és az 1071/2009/EK rendeletben foglalt feltételeknek (jó hírnév, szakmai alkalmasság, megfelelő pénzügyi helyzet).

A szakmai irányító abban az esetben felel meg a szakmai alkalmasság követelményének, ha részt vesz a közlekedési hatóság által e célra engedélyezett tanfolyami képzésen, és a képzést követően eredményes írásbeli és szóbeli vizsgát tesz.

Szakmai irányítói képesítést szaktanfolyami képzés nélkül szerezhet az a személy, aki hitelt érdemlően bizonyítja, hogy 2009. december hó 4. napját megelőzően folyamatosan tíz éven keresztül szakirányú szakmai vezető beosztásban dolgozott közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végző, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnél. (Vizsgázni természetesen ez esetben is kell).

A szakmai irányítók részére meghatározott időszakonként továbbképzést kell szervezni, melynek célja a szabályozásban időközben bekövetkezett változások megismertetése. A továbbképzést követő vizsgáztatást a közlekedési hatóság végzi, aki sikeres vizsga esetén a vizsgázó részére továbbképzési igazolást ad ki. A szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány tíz év eltelte után csak – a tíz évnél nem régebben kiállított – továbbképzési igazolással együtt érvényes.

A gazdálkodó szervezet szakmai irányítására kijelölt személy általában csak egyetlen gazdálkodó szervezetnél láthat el szakmai irányítói tevékenységet, Abban az esetben lehet valaki egynél több gazdálkodó szervezetnél szakmai irányító, ha a gazdálkodó szervezeteknek a székhelye és minden olyan telephelye, amelyre a kijelölt személy tevékenysége kiterjed, azonos település közigazgatási területén van. A kijelölt személy ilyen esetben is csak legfeljebb két gazdálkodó szervezetnél és összesen legfeljebb ötven jármű tekintetében lehet szakmai irányító.

Képesítések fajtái:

– alap

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni, és eddig ilyen képesítése még nem volt.

– továbbképzés

Ilyen képesítést kell szereznie annak a személynek, aki olyan gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni, amelyik belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást is kíván végezni, és jelenlegi bizonyítványát 10 évvel ezelőtt szerezte.

A tanfolyam díja:

alaptanfolyam: 133 500 Ft + 44 000 Ft vizsga

továbbképzés: 101 500 Ft + 26 000 Ft vizsga

Egyéb költség:

A bizonyítvány kiállításának hatósági (NKH) díja: 2 500 Ft

A vizsga tárgyai:

· Jogi ismeretek

· Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek

· Munkaügyi ismeretek

· Árufuvarozási ismeretek

· Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek

· Vámismeretek

A vizsga tárgyanként írásbeli tesztből, esettanulmány megoldásából, valamint tárgyanként szóbeli vizsgából áll.

A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.

 

Felmentések:

Mentesül az adott tárgyi (rész)vizsga alól az, aki a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1 sz. mellékletében megadott végzettséggel rendelkezik.

 

Jelentkezés:

Kérem, hogy jelentkezése esetén a tanfolyam kitöltött jelentkezési lapját juttassa el hozzánk, ill. vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

A tanfolyam indulása előtt a tanfolyam menetéről a jelentkezőknek részletes tájékoztatást adunk, ill. a jelentkező igényeknek megfelelően közösen meghatározzuk a tanfolyam előadás napjait. Az elmúlt években a jelentkezők elsősorban a hétvégi (szombat, vasárnap) oktatást részesítették előnyben, de természetesen más napokon is állunk rendelkezésükre.

Sok éves oktatási tapasztalatunk és a korszerű technikai háttér a biztosíték, hogy a tanfolyamainkon végzett hallgatók a képzés során elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek alkalmazásával képessé válnak a szakmai irányítói feladatok szakszerű ellátására.

A bizonyítvány megszerzéséhez szükséges vizsgát a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgabizottsága előtt kell letenni.

További információ a www.info@furedi.eu címen, vagy a +36/20/349-4382 telefonszámon.