A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett ?B? kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

Ki veheti igénybe? Aki a ?B? kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Mennyi a támogatás összege? A közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint. A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820).

Ki töltheti ki a kérelmet? Ha már betöltötted a 18. életéved, a kérelmet saját magad, de ha még nem, akkor a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó személy (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be. A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát ? ha azt a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza ? köteles igazolni.

Igazolást állítunk ki neked, a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről és a megfizetett díj összegéről.

A támogatás iránti kérelem a ?B? kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás folyósításának menetéről, a nem magyar állampolgárságú személyek jogosultságáról, a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további dokumentumokról részleteket a Magyar Államkincstár honlapjáról tudhatsz meg!

https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/28-a-k%C3%B6zleked%C3%A9si-alapismeretek-tanfolyam-%C3%A9s-vizsga-d%C3%ADj%C3%A1hoz-ny%C3%BAjtott-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html

Forrás: Magyar Államkincstár honlapja