Autóddal épp a kereszteződés felé tartassz, meghallod a mentő szirénáját, te tudod pontosan mit kell tenned? A KRESZ  42. §-a meghatározza, mi a kötelező magatartás a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzéseket használó
járművekkel szemben.

(1) A megkülönböztető jelzéseket (villogó kék fényjelzést és szirénát vagy váltakozó
hangmagasságú más hangjelzést) használó gépjármű, illetőleg minden ilyen gépjárművekkel kísért
(közrefogott) zárt csoportban haladó, megkülönböztető fényjelzést használó gépjármű részére
minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását ?
félrehúzódással és a szükséghez képest megállással ? lehetővé kell tenni.

(2) Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet megközelíteni, illetőleg mellette
elhaladni csak fokozott óvatossággal szabad.

(3) Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművet előzni tilos. Az ilyen gépjármű mögött a
követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.

(4) A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal
szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.
(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van
kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban ? egymás mellett haladó ? eltakarítást
végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a
követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.
Balesetmentes közlekedést kíván a Füredi Autósiskola és Képző Központ fotó: pixabay